Ramowy program studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Kierunek: Zarządzanie

Ramowy program na studia I stopnia