Plan zajęć I rok mgr

 

 Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym

Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA II STOPNIA - rok akademicki 2019/2020

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

PRZED POBRANIEM GRAFIKÓW PROSIMY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ (F5)

Semestr 1

plan zajęć na semestr zimowy


Nr sesji DATY sesji
SEMESTR I (zimowy)
 piątek- sobota
Nr sesji DATY sesji
SEMESTR II (letni)
 piątek- sobota
I 28.09.2019. I 06 – 07.03.2020
II 11 – 12.10.2019 II 21 – 22.03.2020
III 25 – 26.10.2019 III 03 – 04.04.2020
IV 15 – 16.11.2019 IV 17 – 18.04.2020
V 29 – 30.11.2019 V 08 – 09.05.2020
VI 13 – 14.12.2019 VI 22 – 23.05.2020
VII 10 – 11.01.2020 VII 05 – 06.06.2020
VIII 24 – 25.01.2020 VIII 19 – 20.06.2020
IX 07 – 08.02.2020 IX 03 – 04.07.2020
X 21 – 22.02.2020 X 10 – 11.07.2020
Sesja poprawkowa do 31 marca 2020 Sesja poprawkowa do 30 września 2020