Plan zajęć I rok mgr

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym
Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA II STOPNIA - rok akademicki 2017/2018

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

PRZED POBRANIEM GRAFIKÓW PROSIMY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ (F5)

 

Semestr 2

 

Nr sesji DATY sesji
SEMESTR I (zimowy)
 piątek- sobota
Nr sesji DATY sesji
SEMESTR II (letni)
 piątek- sobota
I 07.10.2018
rozpoczęcie roku ak.
2017/18
I 23 – 24.03.2018
II 20 – 21.10.2017 II 13 – 14.04.2018
III 03 – 04.11.2017 III 27 – 28.04.2018
IV 24 – 25.11.2017 IV 11 – 12.05.2018
V 08 – 09.12.2017 V 25 – 26.05.2018
VI 19 – 20.01.2018 VI 01 – 02.06.2018
VII 02 – 03.02.2018 VII 15 – 16.06.2018
VIII 16 – 17.02.2018 VIII 29 – 30.06.2018
IX 23 – 24.02.2018 IX 06 – 07.07.2018
X 09 – 10.03.2018 X 13 – 14.07.2018
Sesja poprawkowa do 31 marca 2018 Sesja poprawkowa do 30 września 2018