Plan zajęć I rok mgr

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym
Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA II STOPNIA - rok akademicki 2018/2019

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

PRZED POBRANIEM GRAFIKÓW PROSIMY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ (F5)

 

KOMUNIKAT DZIEKANATU - SESJA POPRAWKOWA I SEMESTR

plan zajęć na semestr letni

Semestr 2

 

Nr sesji DATY sesji
SEMESTR I (zimowy)
 piątek- sobota
Nr sesji DATY sesji
SEMESTR II (letni)
 piątek- sobota
I 29.09.2018 – inauguracja roku ak. I 01 – 02.03.2019
II 12 – 13.10.2018 II 15 – 16.03.2019
III 26 – 27.10.2018 III 29 – 30.03.2019
IV 16 – 17.11.2018 IV 12 – 13.04.2019
V 30.11 – 01.12.2018 V 26 – 27.04.2019
VI 14 – 15.12.2018 VI 10 – 11.05.2019
VII 04 – 05.01.2019 VII 24 – 25.05.2019
VIII 18 – 19.01.2019 VIII 07 – 08.06.2019
IX 01 – 02.02.2019 IX 21 – 22.06.2019
X 15 – 16.02.2019 X 05 – 06.07.2019
Sesja poprawkowa do 31 marca 2019 Sesja poprawkowa do 30 września 2019