Plan zajęć

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym
Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA I STOPNIA - rok akademicki 2017/2018

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

PRZED POBRANIEM GRAFIKÓW PROSIMY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ (F5)

Semestr 2

GRUPA  A

GRUPA  B

Podział na grupy na zajęcia z j. angielskiego obowiązuje również na zajęciach z Technologii Informacyjnej.

 

Nr sesji DATY sesji
SEMESTR I (zimowy)
 piątek- sobota
Nr sesji DATY sesji
SEMESTR II (letni)
 piątek- sobota
I 29 – 30.09.2017 – inauguracja roku ak. I 16 – 17.03.2018
II 13 – 14.10.2017 II 06 – 07.04.2018
III 27 – 28.10.2017 III 20 – 21.04.2018
IV 17 – 18.11.2017 IV 04 – 05.05.2018
V 01 – 02.12.2017 V 18 – 19.05.2018
VI 15 – 16.12.2017 VI 01 – 02.06.2018
VII 12 – 13.01.2018 VII 15 – 16.06.2018
VIII 26 – 27.01.2018 VIII 22 – 23.06.2018
IX 09 – 10.02.2018 IX 06 – 07.07.2018
X 02 – 03.03.2018 X 13 – 14.07.2018
Sesja poprawkowa do 31 marca 2018 Sesja poprawkowa do 30 września 2018