Plan zajęć III rok lic. stacjonarne

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym

Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA I STOPNIA - rok akademicki 2019/2020

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

Semestr V