Plan zajęć II rok lic. stacjonarne

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym

Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA I STOPNIA - rok akademicki 2018/2019

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

Semestr IV

  plany zajęć w semestrze letnim

miesiąc SEMESTR III (zimowy)
wtorek - czwartek
miesiąc SEMESTR IV (letni)
wtorek - czwartek
Październik

2,3,4

9,10,11

16,17,18

23,24,25

Luty

19,20,21

26,27,28

Listopad

6,7,8

13,14,15

20,21,22

27,28,29

Marzec

5,6,7

12,13,14

19,20,21

26,27,28

Grudzień

4,5,6

11,12,13

18,19,20

Kwiecień

2,3,4

9,10,11

16,17,18

Styczeń

8,9,10

15,16,17

22,23,24

29,30,31

Maj

7,8,9

14,15,16

21,22,23

28,29,30

Luty

sesja egzaminacyjna

5,6,7

12,13,14

sesja poprawkowa

19.02-07.03.2019

Czerwiec

4,5,6

11,12,13

 

    Czerwiec

sesja egzaminacyjna

18,19,20

25,26,27

sesja poprawkowa

10.09-19.09.2019r