Plan zajęć I rok lic. stacjonarne

Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym

Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu.

STUDIA I STOPNIA - rok akademicki 2018/2019

Opiekun roku - mgr Janusz Janota

SESJA POPRAWKOWA – termin zaliczenia wszystkich zaległości do 07.03.2019r.

Semestr II 

 plany zajęć w semestrze letnim

  
miesiąc SEMESTR I (zimowy)
wtorek - czwartek
miesiąc SEMESTR II (letni)
wtorek - czwartek
Październik

2,3,4

9,10,11

16,17,18

23,24,25

Luty

19,20,21

26,27,28

Listopad

6,7,8

13,14,15

20,21,22

27,28,29

Marzec

5,6,7

12,13,14

19,20,21

26,27,28

Grudzień

4,5,6

11,12,13

18,19,20

Kwiecień

2,3,4

9,10,11

16,17,18

Styczeń

8,9,10

15,16,17

22,23,24

29,30,31

Maj

7,8,9

14,15,16

21,22,23

28,29,30

Luty

sesja egzaminacyjna

5,6,7

12,13,14

sesja poprawkowa

19.02-07.03.2019

Czerwiec

4,5,6

11,12,13

 

    Czerwiec

sesja egzaminacyjna

18,19,20

25,26,27

sesja poprawkowa

10.09-19.09.2019r