Studia II stopnia (magisterskie)

Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

FORMULARZE DO POBRANIA NA ROK AK. 2020/2021 SĄ W PRZYGOTOWANIU

Opłaty za studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021 i sposób ich wpłacania: