Studia I stopnia (licencjackie)

Wymagane dokumenty:

·       Świadectwo dojrzałości w oryginale

·       Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

·       Podanie o przyjęcie na studia formularz dostępny online i w Sekretariacie)

·       3 fotografie (takie jak do dowodu osobistego)

·       Ankieta osobowa formularz dostępny online i w Sekretariacie)

·       Zobowiązanie do opłacania czesnego formularz dostępny online i w Sekretariacie) 2egz.

·       Umowa określająca warunki odpłatności za studia I stopnia formularz dostępny onlilne i w Sekretariacie) 2egz.

·      klauzula RODO

·      Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty za studia I stopnia w roku akademickim 2017/2018 i sposób ich wpłacania:


Czesne należy opłacać zgodnie z terminami z powyższej tabeli.

W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów czesne podlega zwrotowi w kwocie pozostałej po wykorzystaniu, tj. za przyszłe miesiące nauki od miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji.