Nowe studia podyplomowe - Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204  Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia „Zarządzanie biurem detektywistycznym”.

CELE  STUDIÓW:

1.      Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania biurem detektywistycznym oraz profesjonalnej realizacji zadań detektywa.

2.      Poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW absolwent uzyska zaświadczenie uprawniające do wydania licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.

PROGRAM STUDIÓW:

Będzie obejmował zagadnieniaz zakresu zarządzania firmą, w tym biurem detektywistycznym. Ponadto w programie studiów znajdą się przedmioty obejmujące wiedzę z  zakresu  wywiadui kontrwywiadu gospodarczego, znajomość technik operacyjnych, obserwacji osób, wykrywaniapodsłuchów, poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się oraz zagadnienia  z zakresu przepisów prawnych,takie jak: przetwarzanie i ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, elementy prawa karnego, praw i obowiązków detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, polegającej na zaprojektowaniu działalności biura detektywistycznego, oraz egzaminem ustnym.

Studia adresowane są dla osób pragnących założyć  firmę detektywistyczną, które posiadają doświadczenie z pracy w resortach siłowych czy policji.

 

Ramowy program studiów:

 1. Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem/firmą-14 godz.
 2. Wywiad gospodarczy- 8 godzin
 3. Kontrwywiad gospodarczy- 8 godzin
 4. Źródła informacji w pracy detektywa- 6
 5. Metodologia analizy informacji- 6 godzin
 6. Metody wnioskowania w procesie analitycznym- 6 godzin
 7. Usługi detektywistyczne – podstawy prawne wykonywania działalności-20 godz.
 8. Prawa i obowiązki detektywa- 8 godzin
 9. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa – 8 godzin
 10. Dokumentowanie czynności detektywistycznych – 8 godzin
 11. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty prawne i praktyczne- 8 godzin
 12. Techniki i narzędzia inwigilacji- 8 godzin
 13. Taktyka prowadzenia obserwacji- 8 godzin
 14. Techniki wywierania wpływu – 6 godzin
 15. Taktyka i technika przesłuchania- 8 godzin
 16. Werbalne i niewerbalne symptomy kłamstwa- 6 godzin
 17. Podstawy badań grafologicznych - 6 godzin
 18. Ochrona danych osobowych – 15 godzin
 19. Ochrona informacji niejawnych -15 godzin
 20. Podstawy prawa karnego i cywilnego- 10 godzin
 21. 21. Seminarium dyplomowe- 8 godzin

 

                                     Łącznie 190 godzin

 

Studia trwają dwa semestry ( 1 rok).

                                               Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie). Czesne za całe studia wynosi 3950 zł. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na cztery raty po 1000 zł lub 10 rat po 420 zł.

                                             

Karta zgłoszenia.doc

 

                                             Dodatkowe informacje

 

1. W sprawie programu oferowanych studiów prosimy o kontakt:

 - Prof. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, tel. 22 8623224, tel. kom.:603 425 568; e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl

- dr Waldemar Gajda - Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa– tel. 22 8623224,.

2. W kwestiach  organizacyjnych: 

 - Elżbieta Woźniakowska  - Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa:  tel. kom.: 795 990 822; tel 22 862 32 24; e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl