Studia realizowane we współpracy z MALINOWSKI&PARTNERS

  właścicielem marki P&M GROUP. 

referencje

referencje

  • MENEDŻER JAKOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną ośrodków medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Mając powyższe na względzie MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP wspólnie z WARSZAWSKĄ SZKOŁĄ ZARZĄDZANIA-SZKOŁĄ WYŻSZĄ, uruchamiają  Studia Podyplomowe nt.: "Menedżer jakości w podmiotach leczniczych".

Prosimy o zapoznanie się z ulotką

MENEDŻER JAKOŚCI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Obecnie przed Urzędami Administracji Publicznej stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia w urzędach systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy 1S09001:2000. Mając powyższe na względzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP przy współpracy z WARSZAWSKĄ SZKOŁĄ ZARZĄDZANIA-SZKOŁĄ WYŻSZĄ, uruchamia Studia Podyplomowe nt.: "Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej".

Prosimy o zapoznanie się z ulotką

MENEDŻER JAKOŚCI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Prosimy o zapoznanie się z ulotką

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAK START-UPEM

Wkrótce więcej szczegółów

COAH-MENEDŻER ROZWOJU I ZMIANY W ORGANIZACJI

Wkrótce więcej szczegółów

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wkrótce więcej szczegółów