Studia EFS

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa prowadziła Studia Podyplomowe "Menadżer Zarządzania Procesami Jakościowymi" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wspólnie z Partnerem firmą Malinowski& Partners,  prowadziła na terenie Łodzi i Krakowa Podyplomowe Studia „Administracja i zarządzanie” i Podyplomowe Studia „Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej”, w Warszawie  Podyplomowe Studia „Zarządzanie funduszami europejskimi” oraz Ekonomia społeczna, Prawo zamówień publicznych we Wrocławiu.

Wszystkie te studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obecnie przygotowywane są dalsze projekty studiów dofinansowanych z EFS-u z zakresu m.in zarządzania, ochrony środowiska, zarządzania jakością.

Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie www.