ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ W BIURZE WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKICH

 

 

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie  co dwa  tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie  co dwa  tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

 

  

  

„ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ W BIURZE

WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKICH”

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz European Management Assistants EUMA-POLAND organizują studia podyplomowe  dla  sekretarek, asystentek i kierowników biur.

Cele studiów:

  1. Orientacja w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikających z hierarchii urzędu.
  2. Umiejętność zarządzania informacją niezbędną dla skutecznego przebiegu procesów zarządzania.
  3. Znajomość tradycyjnych procedur biurowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz wg elektronicznego zarządzania danymi.
  4. Wykazywanie profesjonalizmu pracownika administracyjnego poprzez - umiejętność tworzenia i rozmieszczania pism w korespondencji papierowej i e-mailowej,

- sposób prowadzenia rozmów telefonicznych,

- stosowanie europejskiego kodeksu dobrej administracji.

      5. Znajomość  prawa niezbędna  w pracy urzędnika:

- podstawowe akty prawne,

- zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa,

- nadrzędność i podrzędność przepisów.

       6. Prawidłowe postępowanie z informacją niejawną.

       7. Zarządzanie dokumentami w tym archiwizacja.

       8. Dobre praktyki zarządzania.

 

Tej szerokiej problematyce są poświęcone proponowane studia, uwieńczone uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz  europejskiego certyfikatu profesjonalnej sekretarki, asystenta lub kierownika biura (w zależności od uzyskanej na egzaminie punktacji) wydanego przez European Management Assistants EUMA-POLAND

 

Tematyka:

Studia są zgodne z wynikami badań EUROAST, jakie  prowadzono w latach 2008-2010 w dwunastu krajach europejskich, a dotyczących: zadań,  kompetencji, umiejętności i wiedzy osób zatrudnionych na stanowiskach asystentki, kierownika biura lub innych stanowisk biurowych.

 

            Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 

Lp.

Tematyka studiów

Godz.

 

1.

Podstawy wiedzy o  UE

 

10

2.

Wprowadzenie do zarządzania

12

 

3.

Podejście procesowe w zarządzaniu firmą

 

12

4.

Diagnoza charakteru człowieka

 

6

5.

Zasady sprawnego działania

10

 

6.

Organizacja pracy biurowej i rola procedur biurowych w zarządzaniu -EZD

 

8

7.

Procesy zarządzania informacją

 

8

8.

Komunikacja interpersonalna oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje firmy

10

9.

Rola biura w procesie  podejmowania decyzji

 

8

10.

Organizowanie  zebrań i spotkań służbowych

 

8

11.

Podstawy rachunkowości w pracy biurowej

 

16

12.

Metody zarządzania sobą w czasie

 

6

13.

Wpływ stresu i asertywności na efektywność pracy w biurze

 

8

14.

Budowanie zespołu i  praca zespołowa

 

8

15.

 

Elementy prawa niezbędne w pracy biura

 

16

16.

Wykorzystanie aplikacji biurowych  do realizacji zadań

 

8

17.

Office English

 

16

18.

Zarządzanie jakością w pracy biura

 

10

19.

Etyka i etykieta w zarządzaniu biurem

 

8

20.

 

Wytyczne EUROAST w zakresie programu studiów asystentek

10

 

Egzamin końcowy i na certyfikaty

6

Studia  realizowane są co dwa tygodnie w trybie zaocznym (soboty-niedziele)
w godz. 9:00 – 15:45. Zajęcia odbywają się na terenie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Czesne za studia wynosi 3900 PLN (możliwość wpłaty w dwóch  ratach po 2000 PLN oraz ratach miesięcznych - 10 rat po 420 zł). Uczelnia umożliwia nieodpłatne parkowanie samochodu na swoim terenie, oraz korzystanie z bufetu (tylko sobota).

Uczestnicy studiów mają także możliwość uzyskania Certyfikatu TNOiK. Warunkiem jego uzyskania jest realizacja praktyk zawodowych związanych z opanowaniem umiejętności diagnozowania charakteru człowieka oraz zasad sprawnego działania.

Wspomniane wyżej umiejętności są  przydatne w doborze partnerów oraz tworzeniu skutecznych zespołów zadaniowych. Są także przydatne w łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów.

Czas trwania studiów:

196 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 6 godz na egzaminy (w tym 4 godz. egzamin na certyfikat EUMY) tj. 25 dni po 8 godzin.

Miejsce zajęć:

 Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem na adres: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

mgr Elżbieta Woźniakowska

tel 22 862 32 24 lub kom. 795 990 822

   

 

ankieta zgłoszeniowa: 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA