Studia Podyplomowe „Nawigatorzy Jutra"

                                              

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa                                                      Fundacja Jesteśmy Zmianą

01-204 Warszawa                                                                                                            05-085 Stare Babice

ul. Siedmiogrodzka 3 A                                                                                                   Zielonki, ul. Piaskowa 6

www.wsz-sw.edu.pl                                                                                                         www.jestesmyzmiana.pl

 

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa  

i Fundacja Jesteśmy Zmianą

zapraszają na  III edycję

Studiów Podyplomowych „Nawigatorzy Jutra”.

                   Aktualnie trwająca II edycja tych studiów, podobnie jak pierwsza, cieszy się dużym zainteresowaniem

Film promocyjny: kliknij

Motto:

Poszerzyć swoją wewnętrzną świadomość dotyczącą stylu życia.

Odejść od konsumpcyjnych wzorców oferowanych nam przez współczesność i poszukać innych postaw i wartości, które mogą być i są rzeczywistą osią stworzenia nowego stylu życia w wymiarze gospodarczo-społecznym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW:

Nabór na III edycję studiów trwa.

Zostaną one uruchomione w momencie skompletowania kilkunastoosobowej grupy. 

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

Studia dwu-semestralne obejmujące 209 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się w 3-dniowych sesjach, raz w miesiącu, od wtorku do czwartku, w godz. 16.00 – 21.00, w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A (wejście od ul. Rogalińskiej).

CZESNE:

Dzięki dofinansowaniu studiów przez Fundację Jesteśmy Zmianą, opłata za całość studiów jest promocyjna i wynosi zaledwie 2000 zł.

 

ZASADY REKRUTACJI:

Ankietę zgłoszeniową prosimy nadsyłać pod adres: podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 862-32-24,kom. 795 990 822.

 

CEL STUDIÓW:

Założeniem studiów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz wzbogacenie samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych. Proponujemy interdyscyplinarny, nowatorski i spójny program osobistego rozwoju, który wpłynie także na kierunek rozwoju Twojej rodziny, społeczności, gminy, miasta, kraju, świata.

 

W trakcie nauki słuchacze, przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat społeczeństwa i gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji sposobów naprawienia jej mankamentów. Naszym celem nie jest przekazanie słuchaczom gotowych pakietów informacji, lecz nauczenie ich krytycznego myślenia i sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

ADRESACI:

Społecznicy: związkowcy, samorządowcy, aktywiści, działacze stowarzyszeń i fundacji oraz wszyscy, którzy chcą współtworzyć z nami nową Pierwszą Kadrową.

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wykształcenie wyższe.

Osoby nie posiadający wyższego wykształcenia mogą być słuchaczami studiów ale nie otrzymają świadectwa ukończenia a jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w studiach.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studenta:

– zrozumie rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu gospodarczego; dowie    

   się, jak kształtuje on ludzką świadomość;

– pozna alternatywne sposoby gospodarowania, które nie degradują człowieka, a spełniają swoją

   gospodarczą rolę;

– uzyska możliwość szerokiego, holistycznego, syntetycznego, bardziej świadomego widzenia

   rzeczywistości;

– pozna centralne problemy współczesnego świata wraz z przykładami proponowanych i

   zastosowanych rozwiązań.

 

Liczymy na to, że słuchacze włączą się aktywnie w dokumentowanie przebiegu studiów poprzez tworzenie materiałów video i tekstowych oraz współtworzenie strony internetowej NAWIGATORÓW JUTRA(www.nawigatorzy-jutra.pl). W ten sposób słuchacze będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności  z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

Razem

Wykład

Konwer-satoria

1

Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym na świecie

14

8

6

2

Globalizacja a integracja gospodarcza

9

6

4

3

Wokół doktryny kredytu społecznego

14

10

4

4

Tradycje i symbolika

12

8

4

5

Kreacja własnej osobowości

18

10

8

6

Cywilizacyjne uwarunkowania ekonomii

12

8

4

7

Ekonomia społeczna

15

10

5

8

Zasady monetyzacji gospodarki

22

16

6

9

Strategie zarządzania organizacją

12

8

4

10

Psychologia zmian i przekraczanie stereotypów

12

8

4

11

Wprowadzenie do analizy systemowej

15

9

6

12

Współczesne systemy finansowe

12

8

4

13

Kryzys kapitalizmu. Szanse i zagrożenia

9

6

3

14

Gospodarcze dziedzictwo II RP

6

6

0

15

Innowacyjność polskich podmiotów gospodarczych-

analiza i ocena

6

3

3

16

Wartości etyczne dziś i jutro

9

6

3

17

Seminarium dyplomowe

12

-

12

 

RAZEM

209

129

80


WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz osoby od lat zaangażowane w działania wspomagające rozwój własny i społeczny.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA:

Nauka zakończy się ustnym egzaminem końcowym. Na ocenę końcową na świadectwie wpłynie także uczestnictwo w grupach projektowych i realizacja projektu (np. stworzenie teoretycznego modelu ekonomicznego), świadcząca o umiejętnościach współdziałania słuchaczy między sobą.