Program Podyplomowych  Studiów

   Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Firmach Rodzinnych

Organizatorzy:Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa wspólnie z  Polskim Klubem Nestora i Sukcesora w Sulisławiu

Cele studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy  i kształtowane  umiejętności sprzyjających:

 • skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa rodzinnego,
 • przeprowadzeniu pierwszej skutecznej sukcesji,
 • przekazywaniu  hierarchii wartości nestora sukcesorowi,.
 • wykorzystaniu  technik mediacyjnych w rozwiązywaniu sporów w firmach rodzinnych,.
 • uchronieniu  kapitału firmy rodzinnej przed podziałem.

 

Studia  skierowane są do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw rodzinnych,
 • przedstawicieli finansów i bankowości,
 • pracowników firm doradczo–szkoleniowych,
 • przedstawicieli mediów,
 • trenerów i konsultantów,
 • terapeutów i pedagogów,
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem,
 • pracowników służby zdrowia.

Program studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program studiów opiera się na  holistycznej  koncepcji funkcjonowania organizacji i obejmuje następujące przedmioty w  ilości 180 godzin:

 1. Aplikacje systemów zarządzania   - 8 godz
 2. Współczesne koncepcje zarządzania  firmami rodzinnymi - 16 godz
 3. Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnym w ich cyklu życia  - 12 godz
 4. Zaufanie w przedsiębiorstwie  - 8 godz
 5. Sukcesja w firmach rodzinnych – 16 godz
 6. Antropologia zarządzania relacjami człowieka z otoczeniem  - 8 godz
 7. Poziomy świadomości  - 8 godz
 8. Warsztaty z psychologii komunikacji  - 16 godz
 9. Innowacyjność  - 8 godz
 10. Nowe technologie  - 8 godz
 11. Współczesny człowiek renesansu w globalnym świecie biznesu   - 8 godz
 12. Moduł prawny  - 16 godz
 13. Media w biznesie  - 8 godz
 14. Media społecznościowe  - 8 godz
 15. Filozofia i praktyka jogi jako sprawne działanie  - 8 godz.
 16. Praca z oddechem i energią  - 8 godz
 17. Najważniejsze koncepcje ajurwedy.  – 8 godz
 18. Seminarium dyplomowe   - 16 godz

 

      Razem                               180 godz.

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych przewidziane jest w październiku br.

Studia odbywają się ekskluzywnym Pałacu Sulisław  w Sulisławiu ( woj. opolskie).

Koszt uczestnictwa za dwa semestry na osobę wynosi 10 209,00 zł netto i obejmuje czesne za studia, zakwaterowanie w ekskluzywnym Pałacu Sulisław, wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Do pobrania: ankieta zgłoszeniowa 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres:elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl