Studia podyplomowe Agent Celny

Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa  organizuje Studia podyplomowe Agent Celny

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych spedycyjnych, kurierskich oraz innych zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy, niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie agenta celnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, absolwenci mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, prowadzoną przez  Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje jest m.in. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym obszarze. Nasze studia spełniają ten wymóg.

Organizacja studiów:

Studia trwają II semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Studia kończą się egzaminem ustnym. Zajęcia odbywać się będą  w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45 (8 godzin lekcyjnych dziennie). Czesne za całe studia jest promocyjne i  wynosi 3400 zł. Istnieje możliwość jego rozłożenia  na cztery  raty po 900  zł,  lub 10 rat po 380 zł. Szczegółowych informacji udzielają:

Opiekun merytoryczny studiów dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, tel. 602 698 952, e-mail: agnieszkamwozniak@op.pl

oraz   Koordynator ds. studiów podyplomowych  mgr  Elżbieta Woźniakowska tel. 795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

kliknij aby pobrać ankietę zgłoszeniową: 

Program studiów przewiduje następujące przedmioty:

 1. Międzynarodowa polityka handlowa – 5h /konwersatorium/
 2. Podstawy cła - 5h /konwersatorium/
 3. Organy właściwe w sprawach celnych - 5h /konwersatorium/
 4. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego – 5h /wykłady/, 10h /ćwiczenia/
 5. Procedury celne – 10h /konwersatorium/
 6. Zwolnienia celne – 10h /konwersatorium/
 7. Dokumentowanie obrotu towarowego – 5h /konwersatorium/
 8. Umowy międzynarodowe w sprawach celnych – 10h /konwersatorium/
 9. Środki polityki handlowej – 10h /konwersatorium/
 10. Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym – 10h /wykłady/, 10h /ćwiczenia/
 11. Postępowanie celne – 10h /konwersatorium/
 12. Uregulowania okołocelne – 10h /konwersatorium/
 13. Elektroniczne formy odpraw celnych – 10h /wykłady/, 30h /ćwiczenia/
 14. Wewnątrzunijny obrót towarowy – 10h /konwersatorium/
 15. Elementy logistyki celnej – 10h /konwersatorium/
 16. Bezpieczeństwo obrotu towarowego – 5h /konwersatorium/

Razem: 180 godzin