Zapraszamy na bezpłatne studia dzienne I i II stopnia u nas możesz dokończyć przerwane studia, zapewniamy wszechstronną pomoc.

Dotyczy osób, które spełnią określone warunki finansowe.

W sprawie studiów prosimy o kontakt:

 

mgr Elżbieta Wożniakowska

Tel. 795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

 

 prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka 

Tel. (22) 862-33-40,e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl,