Władze WSZ-SW podjęły decyzję, że od 26 marca rozpoczynają się zajęcia na wszystkich rocznikach studiów. Zajęcia odbywać się będą on-line wg grafików znajdujących się na stronie Uczelni. Informacje o pracy w trybie on-line są przekazywane na bieżąco.