Informacja dla studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa informuje, że zostały przyznane świadczenia pomocy materialnej dla studentów w postaci: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.

 

Decyzje w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, będzie można odbierać od dnia 2.12.2017r. w Dziekanacie Uczelni w następujących terminach:

02.12.2017r. (piątek)                     - w godz. 17.00-19.00

03.12.2017r. (sobota)                   - w godz. 09.00-16.00

 

od 04.12.2017r. w godzinach pracy Dziekanatu.

 

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów jest osobisty odbiór decyzji i złożenie oświadczenia do wypłaty stypendium. W związku z powyższym prosimy o odbieranie decyzji jak najkrótszym terminie.

 

Link do oświadczenia

 

Dziekanat WSZ-SW