Ważne informacje

Trwa rekrutacja na studia I i II stopnia stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

dodano: 05/06/2018
* Jedno z najniższych czesnych w Warszawie
1.740 zł za semestr na studiach I stopnia niestacjonarnych (zaocznych)
1.899 zł za semestr na studiach I stopnia stacjonarnych (dziennych)
PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ DO 31 LIPCA 2018 r.
* Każdego dnia zajęć dwie godziny języka angielskiego biznesowego na studiach I stopnia stacjonarnych.
* Od drugiego roku studiów praktyki w renomowanych firmach na studiach I stopnia stacjonarnych.
Dyżury rekrutacyjne: w dni powszednie 11.00-18.00, soboty 9.00-14.00

Bezpłatne studia dzienne I i II stopnia - dotyczy osób, które spełnią określone warunki finansowe.

dodano: 23/06/2018
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z mgr Elżbietą Woźniakowską.

U nas możesz dokończyć przerwane studia.

dodano: 23/06/2018
Zapewniamy wszechstronną pomoc.

Według rankigu szkół wyższych Perspektywy 2017 r. wśród wszystkich w Polsce ekonomicznych uczelni niepublicznych WSZ-SW zajęła:

autor: ADMIN | dodano: 23/06/2018
1 miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów".
5 miejsce w kategorii "Oferta studiów magisterskich".
7 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach".

Platynowy Certyfikat - Uczelnia Wyższa 2016 roku dla naszej Uczelni

dodano: 11/01/2017
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło listę Laureatów Ogólnopolskiego Programu Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016. W dniu 15 grudnia 2016 roku nastąpiło wręczenie certyfikatów. WSZ-SW otrzymała Certyfikat Platynowy - Uczelnia Wyższa 2016 roku Naszą Uczelnię wskazano jako wyróżniajacą się zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, wdrażaniem najlepszych praktyk edukacyjnych oraz promowaniem przyjaznej kultury...

Studia I stopnia (licencjackie)

dodano: 04/07/2018
Wymagane dokumenty: ·       Świadectwo dojrzałości w oryginale ·       Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej ·       Podanie o przyjęcie na studia formularz dostępny online  i w Sekretariacie) ·       3 fotografie (takie jak do dowodu osobistego) ·      ...

Studia II stopnia (magisterskie)

dodano: 04/07/2018
Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów: ·       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (tytuł licencjat lub inżynier) lub jednolitych magisterskich ·       Suplement do dyplomu, część B dyplomu  lub wyciąg z indeksu dla absolwentów sprzed 2005r.(wykaz przedmiotów, liczba godzin i oceny) ·      ...

Plan zajęć II rok mgr

dodano: 12/02/2018
16-17 lutego odbędzie się VIII sesja zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia.

Plan zajęć I rok mgr

dodano: 15/01/2018
16-17 lutego odbędzie się VIII sesja zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia.

Plan zajęć III rok lic.

dodano: 12/02/2018
Zmiany w grafikach będą zaznaczane kolorem czerwonym Do przeglądania udostępnionych na stronie dokumentów potrzebna jest aplikacja Adobe Reader , która jest dostępna bezpłatnie w Internecie.   Dla osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia z dziekanatu. STUDIA I STOPNIA - rok akademicki 2017/2018 Opiekun roku - mgr Janusz Janota  Semestr 6  Nr sesji...

Studia Podyplomowe

dodano: 19/08/2014
ATRAKCYJNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
Czy chcesz uczestniczyć w niedrogich i profesjonalnych studiach podyplomowych?
Są jeszcze miejsca na wszystkie rodzaje studiów wypełnij ankietę zgłoszeniową.