INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku (sobota) o godz. 900 w budynku Uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A.

Szczegółowy grafik zajęć I sesji będzie dostępny na stronie internetowej Uczelni od dnia 22.09.2017r. w zakładce Grafiki/Studia I stopnia/1rok/Plan zajęć
(http://www.wsz-sw.edu.pl/studenci/studia_licencjackie/1_rok/plan_zajec).

Jednocześnie przypominam, że termin płatności czesnego upływa w dniu 10 października 2017r. Osoby, które nie złożą brakujących dokumentów, nie otrzymają legitymacji studenckiej.

Proszę o wcześniejsze przybycie w celu podpisania i odbioru dokumentów (m.in. legitymacji studenckiej). Dokumenty te będą wydawane od godz. 0830.