Bezpłatne studia dzienne I i II stopnia - dotyczy osób, które spełnią określone warunki finansowe.

Darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie.
 

W sprawie studiów prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Wożniakowska

tel. 795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl