Bardzo ważne otwieramy „Studium doktoranckie”

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa wspólnie z Politechniką Łódzką organizuje 4 semestralne studium doktoranckie. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Szczegółowe informacje mgr Elżbieta Woźniakowska tel. 795 990 822