Bardzo ważne! Otwieramy „Seminarium doktorskie”

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa wspólnie z Politechniką Łódzką organizuje 4 semestralne seminarium doktorskie. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Szczegółowe informacje mgr Elżbieta Woźniakowska tel. 795 990 822