BARDZO WAŻNE!.......NAJNOWSZY RANKING UCZELNI NA 2019 ROK.

Według najbardziej opiniotwórczego rankingu uczelni w Polsce Perspektywy 2019 Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zajmuje

1 miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii "Ekonomiczne Losy Absolwentów".

Jest to powtórzenie sukcesu z 2017 r. gdzie żadna inna uczelnia niepubliczna w Polsce nie uzyskała w tej kategorii maksymalnej liczby punktów, tylko WSZ-SW.

Jesteśmy w tej dziedzinie niekwestionowanym liderem.

W tym samym rankingu uzyskaliśmy:

3 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach" w Warszawie

5 miejsce w kategorii "Prowadzone kierunki magisterskie" w Warszawie