Przewodnik dla studentów

Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także okres rozwijania pasji i talentów. Młodzi ludzie potrzebują w tym istotnym czasie wsparcia, by móc w pełni korzystać z możliwości kształtujących ich dorosłe życie. Dbanie o to, aby efektywnie wspierać studentów jest jednym z najważniejszych zadań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego w ostatnich latach wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań, pozwalających osiągnąć ten cel. Na studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki z egzaminów lub wyróżniające się osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe czekają wysokie jednorazowe Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także comiesięczne stypendia rektora. Co roku stu wybitnych studentów, prowadzących obiecujące badania naukowe, ma szansę otrzymać Diamentowy Grant – jego wysokość sięga nawet 200 tys. zł. Stypendia socjalne są dostępne dla większej niż dotychczas grupy potrzebujących studentów. Stworzyliśmy też lepsze warunki korzystania z kredytów studenckich. To tylko przykłady różnych form wsparcia. Ta publikacja przybliży dostępne możliwości, także oferowane przez samorządy, czy organizacje pozarządowe.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z opisanymi w przewodniku stypendiami, programami, konkursami oraz dokorzystania z ich różnorodności!
prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

(kliknij aby pobrać plik PDF ok. 5 MB)