dane kontaktowe

 

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA

01-204 WARSZAWA, UL. SIEDMIOGRODZKA 3A

 

NIP 526-025-17-47

REGON 010083544

 

 

Sekretariat

tel. (22) 862 32 24

fax (22) 862 32 47

sekretariat@wsz-sw.edu.pl

Dziekanat

Studiów I i II stopnia

tel. (22) 862 32 24

dziekanat@wsz-sw.edu.pl

Kwestura

tel. (22) 862 32 72

kwestura@wsz-sw.edu.pl

Studia podyplomowe

Tel. kom. 795 990 822

podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Biblioteka

Tel.(22) 862 33 29

Dział Administracyjny

Tel. (22) 862 32 94

administracja@wsz-sw.edu.pl