Jacek Dzik

Jacek Dzik - Student Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej.

Przedsiębiorca od 1996 roku, humanista, pasjonat historii okolic Przemyśla i Karpat. Prezes Grupy Badawczej KAPONIERA -Eksploracja, Pasja i Historia.Pisarz i autor publikacji o tematyce eksploracyjnej oraz historycznej. Poszukiwacz z 28 letnim doświadczeniem, specjalizuje się w eksploracji I Wojennych Pól Bitewnych Karpat Ukraińskich oraz archeologii pola bitwy. Członek wielu ekspedycji badawczo eksploracyjnych na terenie Polski i Ukrainy. Autor wielu pomysłów ukazujących Miasto Przemyśl z jego walorami historycznymi jako potencjalnie doskonały produkt turystyczny i biznesowy. Doskonale łączę pasję z doświadczeniem biznesowym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Każde wyzwanie prowadzące do ożywienia "martwych" obiektów zabytkowych, szczególnie architektury militarnej, i nadanie im drugiego życia to mój cel."

ponizej materiął przygotowany przez Agnieszkę Dzik, na potrzeby "pewnego wniosku" :

Jacek Dzik od 2009 r. konsekwentnie podejmuje działania mające na celu przywrócenie dawnej świetności unikatowemu w skali kraju, Miastu Twierdzy Przemyśl. Historia przeplata się tu z przepięknym bardzo rozległym „podziemnym miastem”, piwnicami i kanałami pamietającymi czasy najazdów tatarskich , obiektami militarnymi I Wojny Światowej w postaci austro-węgierskich fortów, ponad 20-oma obiektami bojowych schronów betonowych tzw. „Linii Mołotowa” 1939-41 roku, oraz obiektami II Wojennymi niemieckimi, po schrony obrony cywilnej z okresu „Zimnej Wojny”.  Obecnie jest to chyba jedyne miejsce o takim nagromadzeniu obiektów militarnych, tak różnych epokowo i czasoprzestrzennie w skali kraju.

W wyniku prowadzonych działań udało mu się pozyskać środki i przeprowadzić remont / rewitalizację m.in. obiektu techniki militarnej – betonowego schronu bojowego z 1941 roku
tzw. „Półkaponiery Sanowa”, odkopać i zinwentaryzować niemiecki II wojenny schron przeciwlotniczy
w centrum Przemyśla , oraz malutki schron ochrony kolei w Przemyślu (wcześniej były to obiekty zapomniane i zasypane).

Poza działaniami renowacyjnymi Jacek Dzik organizuje różnorodne przedsięwzięcia, edukacyjne
i społeczne, mające na celu promocję zabytku, przy którym aktualnie pracuje oraz udostępnienie go w sposób nieodpłatny jak najszerszej liczbie zwiedzających. Ponadto ma w swoim dorobku szereg publikacji popularno-naukowych o mało znanych obiektach Twierdzy Przemyśl, tych I wojennych jak i II wojennych. Materiały te promują turystycznie Miasto Przemyśl w całym kraju. Pokazuje oraz edukuje też w jaki sposób można zaopiekować się obiektami zabytkowymi , rewitalizować je , „tchnąć w nie nowe życie”
nie zagrażając ich istnieniu ani nie naruszając ich naturalnego zabytkowego charakteru. Dzięki upowszechnianiu świadomości społecznej oraz propagowaniu „zdrowych” relacji pomiędzy służbami konserwatorskimi a zwykłymi ludźmi – udaje mu się często zainicjować akcje przekazywania bezcennych przypadkowych znalezisk w ręce archeologów, muzealników. W 2017 – dzięki inicjatywie Jacka Dzika przekazano na ręce Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie
P. Łukasza Dzika – unikalnego na skalę europejską zabytku w postaci bizantyjskiego miecza. Aktualnie miecz znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku pod opieka archeologa Pana Piotra Kotowicza. Zainicjowało to odkrycie zgłoszenie nowego ciekawego stanowiska archeologicznego (do tej pory nieznanego)  – w przyszłości planowane są tam badania archeologiczne, w których będzie wspierał archeologów swoim doświadczeniem i sprzętem.

Promuje nasz region poprzez współpracę z mediami. Regularnie dzięki niemu, kręcone są materiały filmowe ukazujące ciekawe odkrycia historyczne, których inicjatorem jest Jacek Dzik. Bierze udział
w takich programach jak „Było, nie minęło…” redaktora Adama Sikorskiego (TVP, TVP HISTORIA)
czy też w „Poszukiwaczach Historii” (Polsat Play). Brał udział w wielu wywiadach dla stacji radiowych oraz w programach o tematyce historyczno–odkrywczej. Współpracuje z Polskim Radiem Rzeszów, RMF, ESKA. Często o dokonaniach jego oraz członków jego stowarzyszenia emitowane były materiały dla TVP3 Regionalna oraz opisywane w prasie.

 

Działalność społeczna w zakresie ochrony zabytków i promowania historii regionu

 

- od 2009 roku do teraz rewitalizuje i doprowadza do stanu muzealnego betonowy schron bojowy tzw. Linii Mołotowa – od całkowitego odkopania i oczyszczenia z zalegających tam śmieci– w tej chwili do pełnej rewitalizacji obiektu wraz z przygotowywaną ekspozycja interaktywno – multimedialną. Przestrzeń muzeum Archeologii Pól Bitewnych Twierdzy Przemyśl wypełnią eksponaty w większości
z prywatnych zbiorów Jacka Dzika oraz aktualnie pozyskiwanych od darczyńców.

- 1989 do teraz – eksploracja , prace poszukiwawcze, badanie historii w kraju i za granicą – liczne

podziękowania za współprace oraz przekazanie zabytków militarnych – m.in. współpraca z Muzeum

Narodowym Ziemi Przemyskiej, z Arsenałem Wrocławskim , Muzeum Twierdzy Przemyśl

- 2004 Odnalezienie i wydobycie na Forcie I Salis-Soglio w Przemyślu I wojennej armaty M75 , która

obecnie jest eksponowana w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

- 2007-2008 opracowanie i uruchomienie ekspozycji w schronie / bunkrze 8813 przy hotelu GROMADA

- 2008 Współautor artykułu o rewaloryzacji schronu bojowego Kaponiera Gromada, nr 12/2008

miesięcznika „Odkrywca”.

- 2009 powołanie do życia Stowarzyszenia KAPONIERA – Przemyski Obszar Warowny – powołanie na prezesa zarządu

- 2009 rozpoczęcie prac przy rewaloryzacji schronu bojowego przy ulicy Sanowej w Przemyślu „Półkaponiera Sanowa”

- 2010 opracowanie ścieżki turystyczno dydaktycznej – Linia Mołotowa w Twierdzy Przemyśl

- 2010 publikacja artykułu w magazynie POLIGON o rewaloryzacji Półkaponiery Sanowa - nr5/2010

- 2011 wspólnie ze stowarzyszeniem Forum Rozwoju Przemyśla opracowanie koncepcji rewitalizacji przemyskiego Rynku i Starówki

- 2011 wraz z członkami stowarzyszenia odsłonięcie i odkopanie niemieckiego schronu obrony przeciwlotniczej tzw. „szczelinowego” w Przemyślu, oraz sporządzenie dokumentacji technicznej obiektu wraz z jego inwentaryzacją.

- 2013 opracowanie szczegółowego planu rewitalizacji i planu koncepcyjno - wykonawczego każdego
z pomieszczeń schronu "Półkaponiera Sanowa" dla Muzeum Przemyskiego Obszaru Warownego

- 2014 udział w próbie wydobycia niemieckiego czołgu średniego PZ IV w okolicach Gdyni.

- 2015 rozpoczęcie akcji ratunkowej dwóch zabytkowych budynków poligonu artyleryjskiego Twierdzy

Przemyśl - i ich translokacja na teren Fortu BOREK

- 2015 wydobycie unikalnych eksponatów z wysadzonego schronu bojowego w okolicy Medyki -

wydobycie unikalnego silnika spalinowego wraz z całym wyposażeniem maszynowni

- 2015 grudzień /2016 styczeń – wydobycie pozostałości po unikalnym moździerzu Skoda m98 kal.24cm

- 2016 odkopanie i oczyszczenie ze śmieci małego schronu przeciwlotniczego przy torach kolejowych w Przemyślu, przy ulicy Mickiewicza  – schron dla straży ochrony kolei.

- 2017 - Zainicjowanie i pomoc w przekazaniu na ręce Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie – unikalnego na skalę europejską zabytku w postaci bizantyjskiego miecza. Aktualnie miecz znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku pod opieka archeologa Pana Piotra Kotowicza.

- 2017 inicjator i pomysłodawca pozyskania dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej dużej kolekcji unikalnej broni z okresu I i II Wojny Światowej przy współpracy z dyr. Muzeum Janem Jaroszem oraz Panem Grzegorzem Szopą.

 

Publikacje

-„6 celtyckich monet” – Miesięcznik ODKRYWCA nr 5/2017Publikacja 1
-"Tajemniczy schron w Przemyślu" Miesięcznik ODKRYWCA nr 3/2017Publikacja 1

-"Moździerz z Twierdzy Przemyśl wydobyty" Miesięcznik ODKRYWCA nr 2/2017Publikacja 1
-"Wędrówka fortecznego silnika" Miesięcznik ODKRYWCA nr 5/2016Publikacja 1

-"Polskie wyposażenie w sowieckich schronach z lat 1940-1941" Miesięcznik ODKRYWCA nr 4/2016Publikacja 1

-"Szukamy Panzera. Zakopany olbrzym." Magazyn POSZUKIWACZE nr 5 2014

-"Zrobili z nas przestępców - realia polskiej eksploracji." Magazyn POSZUKIWACZE nr 4 2014

-"Historia fortyfikacji Miasta Przemyśla"- w ramach mikroprojektu "Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I Wojny Światowej"

-"Rozwój turystyki militarnej dla Przemyśla - koncepcja i strategia". w ramach mikroprojektu "Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej
z I Wojny Światowej"

-Materiał opisowy i zdjęciowy do portalu projektu wraz ze spacerem wirtualnym po fortyfikacjach pogranicza polsko-ukraińskiego. WWW.POGRANICZE.TURYSTYKA.PL w ramach mikroprojektu „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I Wojny Światowej"

-"Rewaloryzacja "Półkaponiery Sanowej". Przykład rewaloryzacji radzieckich umocnień granicznych
z lat 1940-1941-" Magazyn POLIGON 9/2010

-"Rewaloryzacja żelbetowego obiektu fortyfikacyjnego „PÓŁKAPONIERA SANOWA” W Przemyślu"

WWW.KAPONIERA.ORG

-"Na ratunek schronom. Historia i rewaloryzacji kaponiery przeciwpancernej Linii Mołotowa
w Przemyślu." Miesięcznik "Odkrywca" nr 12/2008

 

 

Konferencje

 

2016-08 Członek międzynarodowej komisji w ramach projektu "Dopasowanie i przetestowanie lubuskiego modelu współpracy eksploratorów i poszukiwaczy ze służbami państwowymi w innych regionach kraju" forma uczestnictwa: współprowadzący

2014-10 II Warsztaty dla branży okołoturystycznej w ramach mikroprojektu pn. "Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I Wojny Światowej" - forma uczestnictwa : Trener/ prowadzący wykład/ szkolenie

2014-08 I Warsztaty dla branży okołoturystycznej w ramach mikroprojektu pn. "Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I Wojny Światowej" - forma uczestnictwa : Trener/ prowadzący wykład/ szkolenie