INNE

 WIZYTA PROFESORA VALENTINASA NOVICKASA Z POLITECHNIKI W KOWNIE

W dniu 8 marca Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej przebywał Pan profesor Valentinas Novickas z Politechniki w Kownie, w trakcie pobytu omówiono warunki współpracy, oraz odbyło się spotkanie profesora Novickasa  z częścią kadry naukowej oraz pracownikami Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.W dniu 9 marca kontynuowano rozmowy o współpracy, a czasie wolnym profesor Novickas zwiedzał Warszawę.

      

WIZYTA DELEGACJI ZE SŁOWACJI I UKRAINY

W dniach 28-29 lutego Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej przebywała zagraniczna delegacja ze Słowacji i Ukrainy. Słowację reprezentował Pan Jozef Zat'ko, dyrektor Wschodnioeuropejskiej Agencji Rozwoju, a stronę Ukraińską Pani docent Trynova Yana. W trakcie spotkania omawiane były warunki możliwej współpracy - wymiany naukowej oraz wspólnego prowadzenia badań.

 

WIZYTA DELEGACJI Z CHIN

W dniu 4.11.2016 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa gościła delegację z Chin na czele z Panią prof. Jusu z Ningbo City College of Vocational Technology. Organizatorem spotkania był Pan prof. Wojciech Pomykało.

 

 

 

KONFERENCJA "MANAGEMENT 2016"

W dniach 4-7 maja 2016 r. na zaproszenie władz Uniwersytetu N. Tesli w Belgradzie  przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda biorąc jednocześnie udział w organizowanej przez Faculty of Business and Industrial Management “UNION - Nikola Tesla” University Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Management 2016’.

The purpose of the Conference

Management as the organization and the coordination of activities, in accordance with the policies and the clearly defined goals, is the basis for effective and efficient business profit and nonprofit organizations. Due to its nature and its methods, it can be applied in the public sector, private sector and civil society sectors.

This conference is an opportunity for scientists, experts, businessmen and the general public aware of the current situation and prospects of the subject areas covered by the program. This year, special attention will be paid to the management and the economics in modern public and private sectors in the country and the environment with respect to the concept of social development and the country's involvement in European integration.

The conclusions of the conference will be proposed elements of a strategy to provide quality business and industrial management in terms of the crisis caused by the transition and the modern economic and political turmoil.