UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2016 ROKU

  24-10-2016, Agreement on Cooperation with the ACADEMY OF SAFETY AND BASES OF HEALTH; Kijów, UKRAINA

Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.

 

18-07-2016, Agreement on Cooperation with the TERNOPIL NATIONAL ECONOMY UNIVERSITY; Ternopil UKRAINA

Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej30-03-2016, Agreement on Cooperation between EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. Podhajska, SŁOWACJA and WARSAW MANAGEMENT SCHOOL GRADUATE  AND POSTGRADUATE SCHOOL

Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej30-03-2016, Agreement on Cooperation between CHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Chernihiv, UKRAINA and WARSAW MANAGEMENT SCHOOL GRADUATE  AND POSTGRADUATE SCHOOL

Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.22-12-2016, Agreement on Cooperation with the VOLYN INSTITUTE FOR ECONOMIS & MANAGEMENT UNIVERSITY 3; Łuck, UKRAINA.

Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.