POROZUMIENIA I UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI ZAGRANICZNYMI I KRAJOWYMI ORAZ PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2016 r.

  1. 3 umowy z przedsiębiorcami zagranicznymi o współpracy naukowej i dydaktycznej.
  2. 3 porozumienia z przedsiębiorstwami krajowymi o współpracy naukowej.
  3. Porozumienie z Kongregacją Przemysłowo-Handlową o współpracy naukowej i biznesowej.
  4. 2 umowy z innymi polskimi uczelniami wyższymi.
  5. 19 porozumień lub umów z placówkami edukacyjnymi o współpracy naukowej, dydaktycznej i marketingowej.