Konferencje naukowe w 2016 r.

 KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2016R.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”

W dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową z udziałem premierów rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, Waldemara Pawlaka i Marka Pola oraz prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa BCC Marka Goliszewskiego, prezesa TNOiK prof. Leszka Kiełtyki i licznych gości zagranicznych czytaj więcej

 

Zagraniczna Konferencja Naukowa "Innowacje-gospodarka-kapitał ludzki"

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. w Podhájskiej na Słowacji Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa zorganizowała zagraniczną konferencję naukową z udziałem licznych gości zagranicznych. W ramach konferencji odbyła się wideokonferencja z prof. Skibniewskim z University of Maryland w USA. czytaj więcej

KONFERENCJE NAUKOWE W 2016 R. W KTÓRYCH WSZ-SW BYŁA WSPÓŁORGANIZATOREM

 1. International Scientific Conference “Security, Extremism, Terrorism” – Podhajska 2016.
 2. International Scientific Conference „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ - Slovakia.
 3. International Scientific Conference Security, Extremism,Terrorism - Prague 2016.
 4. International Conference "Security - European aspect of dimension" Security Forum - Ukraine.
 5. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Zarządzanie komunikacją w administracji publicznej" Szczytno.
 6. Konferencja „Międzynarodowa Współpraca Gospodarczo-Obronna” podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

 

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2016 R.

 1. Seminarium „Polityki zintegrowanego rozwoju powiatu, miasta i gminy-podejscie systemowe”.
 2. Seminarium „Zarządzanie wiedzą w gospodarce i w życiu społecznym”.
 3. Seminarium ”Informacje są jak powietrze - zanieczyszczone szkodzi”.
 4. Seminarium ”Recepta na Młodość” - ”Przepis na Sukces” - ”Wzór na Szczęście”.
 5. Seminarium ”Czy społeczeństwu grozi atak ””Czterech Jeźdźców Apokalipsy”” biurokracji”.
 6. Seminarium „Metody i techniki skutecznej edukacji….. oraz jak się uczyć, żeby się nauczyć”.
 7. Seminarium „Szanse i ograniczenia uczestnictwa w nowym programie Erasmus”.
 8. Seminarium „Akademia Aktywnego Seniora”.
 9. Seminarium „Standardy w działaniu NGO”.
 10. Seminarium „Akademia Dojrzałego Lidera”.
 11. Panel Esperancki podczas Konferencji pamięci prof. A. Zawiślaka.
 12. Panel „Rocznica L. Zamenhofa – Światowa Konferencja Esperantystów – Warszawa 2017”.
 13. Panel „Zespół Rzeczoznawców TNOiK”.

 

Debata w Sejmie RP z udziałem Rektora WSZ-SW

W dniu 30 czerwca 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. w Sejmie RP przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda uczestnicząc w debacie „ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – SZANSE I ZAGROŻENIA WYBORU ZAWODU”.   PROGRAM DEBATY czytaj więcej

WSZ-SW była gościem i uczestnikiem jubileuszu 70 urodzin prof. Leszka Balcerowicza

Na zaproszenie prof. Leszka Balcerowicza WSZ-SW była uczestnikiem konferencji "Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju". Konferencję zorganizowała Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju z okazji jubileuszu 70. urodzin profesora Leszka Balcerowicza. czytaj więcej

XII Kongres Gospodarki Polskiej

Podpisanie Porozumienia o współpracy między Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą a Kongregacją Przemysłowo - Handlową podczas XII Kongresu Gospodarki Polskiej.  czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Management 2016"

W dniach 4-7 maja 2016 r. na zaproszenie władz Uniwersytetu N. Tesli w Belgradzie przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda biorąc jednocześnie udział w organizowanej przez Faculty of Business and Industrial Management “UNION - Nikola Tesla” University Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Management 2016’. czytaj więcej

IV Kongres Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa (TNOiK)

W dniach 31 marca – 01 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie odbył się IV Kongres Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa (TNOiK) – założyciela naszej Uczelni. W panelach  uczestniczył Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda. W ciągu dwóch dni odbyły się panele i dyskusje m.in. ciekawa i tematyczna: Dyskusja panelowa   nt. " Zarządzanie Państwem" . Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard... czytaj więcej