Konferencje naukowe

Konferencje naukowe w 2017 r.

dodano: 11/07/2017
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie 22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji....

Konferencje naukowe w 2016 r.

dodano: 13/03/2017
  KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2016R. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu” W dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową z udziałem premierów rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, Waldemara Pawlaka...