KOŁO UCZELNIANE TNOiK

   Koło  Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy WSZ-SW prowadzi działalność   na  podstawie Statutu TNOiK i Regulaminu. Członkami Koła są pracownicy i współpracownicy Uczelni oraz sympatycy TNOiK.  Członkiem Koła jest także Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda.  Formalnie Koło jest jednostką podstawową w składzie Oddziału Warszawskiego TNOiK, a organizacyjne jest częścią struktury Uczelni jako koło naukowe.

   

         Przewodniczącą Koła jest dr Halina Fűchsel, natomiast animatorką wszystkich działań innowacyjnych  jest dr inż. Barbara Kulpińska, a jego opiekunem naukowym  prof. dr hab. Paweł Soroka,  który jest jednocześnie wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK.

 

Formy działalności  Koła TNOiK przy Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej są następujące:

1.Rozwijanie i popularyzacja dobrych praktyk  administracji i zarządzania.

 2.Uczestnictwo członków Koła w seminariach naukowych i warsztatach   
      problemowych.

 3.Działalność oświatowa i  edukacyjna, we współpracy z Pracownią   
        Zrównoważonego Rozwoju  ze szczególnym  uwzględnieniem zagadnień:

   - doradztwo organizacyjne,

   - mentoring,

   - tutoring,

   - coaching.

4.Formułowanie opinii oraz rzeczoznawstwo w zakresie szeroko rozumianej
      organizacji zarządzania i  kierowania.

5.Współpraca z zagranicą w zakresie efektywnych metod edukacyjnych.

6.Rozwój potencjałów i kwalifikacji swoich członków.