Badania naukowe realizowane przez WSZ-SW

Badania naukowe realizowane przez WSZ-SW w 2018/2019 roku.

 

1. Zmiany w kapitale ludzkim w polskich przedsiębiorstwach”. Okres realizacji 1.10.2017 - 1.10.2019. Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Soroka. Projekt w trakcie realizacji.

 

2. Badania chęci i możliwości partycypacji pracowników w zarządzaniu”. Okres realizacji 1.06.2018 - 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt w trakcie realizacji.

 

3. Innowacyjne rozwiązania w szkolnictwie wyższym”. Międzynarodowy projekt badawczy. Okres realizacji 1.10.2018 - 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt w trakcie realizacji.

 

4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw”. Okres realizacji 1.10.2018 - 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Druga faza projektu w realizacji.

 

Badania naukowe realizowane przez WSZ-SW w 2017 roku.

1. Nowa jakość zarządzania New Quality 2017. Okres realizacji od 6.07.2016 - 30.11.2017. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt zakończony.

 

2. Zmiany w kapitale ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Okres realizacji 1.10.2017 - 1.10.2019. Badania prof. Soroka. Projekt w trakcie realizacji.

Badania naukowe realizowane przez WSZ-SW w 2016 roku.

1. Badanie jakości w procesach logistycznych. Przewodniczący dr Sławomir Woźniak. Przedsięwzięcie badawcze zostało zakończone w XI 2016 r.  Wyniki badań i wnioski zaprezentowano na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Kazimierz 2017.

 

2. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Przewodniczący dr. Krzysztof Szewczak. Badanie zostało przeprowadzone od 10.01.2016 do 20.05.2016. Wyniki opublikowano w serbskim czasopiśmie naukowym. Rezultaty badań zaprezentowano na zagranicznej konferencji naukowej.